Отговорът на министър Цветанов №18657/29.06.2011г. по повод сигнал за плащането с държавни таксови марки е Nonsense!


До Свободните български медии

До Президента на Република България

До Председателя на Народното събрание

До Министър-Председателя на Република България

До Омбудсмана на Република България

До Министъра на вътрешните работи

До Министъра на финансите

Вече мога свободно да заявя, че българската държава ме дискриминира, като създава монополно предимство на банковите субекти пред останалите съгласно чл.19 от Конституцията.

Всички български политици са си заровили главата като щраус в пясъка, и не виждат, и не защитават правата на българските граждани при плащане на държавните такси, като не създават равнопоставеност на плащанията към държавата.

У мен се поражда съмнението, че голяма част от българските политици се „облажват“ всяка година от 500-600 милиона лева приходи от комисионни в банковата система, защото защитават интересите на банките, и в същото време дискриминират мен и останалите български граждани. И затова българската съдебна система е корумпирана, защото българските политици създават условия за дискриминационни практики и корупция.

Съмненията ми за корупция се отнасят и за г-н Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, който при ясна законова уредба продължава да твърди, че с държавни таксови марки не можело да се заплащат държавни такси по Тарифа №4 към Закона за държавните такси.

Да, ама „НЕ“, г-н Министър!

Съгласно § 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) от Закона за българските лични документи средствата от събираните такси постъпват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи, което означава, че се извършва администриране на приход от държавния бюджет по отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи.

Това се потвърждава и от ал.2 на § 28 на Закона за българските лични документи:“Средствата, необходими за покриване на разходите по ал. 1, т. 2, се прехвърлят и разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година.“, което потвърждава моята теза, че платените от мен 25лв. държавна такса за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство са постъпили по сметка на държавния бюджет, които следва да бъдат администрирани от държавния орган, извършващ административната услуга-свидетелство за управление на моторно превозно сресдство Министерство на вътрешните работи.

Това е поредния отговор на заместник-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Този отговор показва, че този министър лобира в полза на банковата система.

Отговорът на министър Цветанов е Nonsense!

У мен се поражда съмнението, че г-н Цветанов изнудва българските граждани като министър в т.ч. и мен,за да се пълнят касите на политическа партия „Герб“ от комисионните на частните банки, постъпващи във връзка приходи от задължителни плащания към бюджета при извършване на административни услуги на държавата. Няма друго обяснение за ината на министър Цветанов.

По този начин министър Цветанов създава условия за дискриминация на българските граждани при плащане на държавните такси по издаване на българските лични документи, и не само това.

Всички административни услуги, извършвани от държавата по Тарифа №4 към Закона за държавните такси се извършват така, че държавните такси, плащани за тези услуги, да се заплащат по банков път, и не само. Така е с останалите тарифи №№ 1; 2 и 3.

За мен Цветан Цветанов-заместник министър-председател и министър на вътрешните работи се явява дискриминатор №1 на Република България, и затова съдя от неговите актове и становища.

„Благодаря“ Ви, г-н Цветанов, че сте лобист на частната банкова система!

„Благодаря“ Ви, г-н Заместник Министър-Председател, че продължавате да не спазвате българския закон!

Това ли е управлението на ГЕРБ, което дискриминира мен и останалите български граждани?

Аз ще извършвам реклама на дискриминационната политика на ГЕРБ във Ваше лице, г-н Цветанов, като ми пречите свободно да се ползвам от българските законикато ме задължавате да заплащам държавните такси към държавата единствено и само по банков път.

Аз няма да спра, да твърдя, че ме изнудвате, г-н Цветанов, за да ми издадете български личен документ.

Вие искате да Ви платя и рекет 3лв. под формата на комисионни, било за политическа партия Герб, било за друго нерегламентирано финансиране.

Това е пътя на ограбването на българските граждани в продължение на 15 и повече години, уважаеми г-н Президент, г-жо Председател на Народното събрание, г-н Министър-Председател.

Борбата за правата си срещу г-н Цветанов ще водя навсякъде, където мога, и в България, и в чужбина.

Текстът на отговора на министър Цветанов:  
https://drive.google.com/file/d/0B-VPu91UJfiOVzhzYlczTlhtbFE/view?usp=sharing

Advertisements

About Тодор Бойчев

Моята същност са истинските неща от живота, изстраданите!… Моята цел е гражданското общество, правовата държава и върховенството на закона.
Публикувано на Върховенство на закона. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s