Гражданите и адвокатите


Чл. 56.
Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник./Конституцията на Република България/

Законът – Гражданският процесуален кодекс СУСПЕНДИРА Конституцията на Република България, като се изнудват българските граждани да се харчат задължително на адвокати.

В това сезирам мафията между съда, адвокатурата и политиците!

….. Касационната жалба се приподписва от адвокат …. /чл.284 от ГПК/

Граждански процесуален кодекс
……………………………………………………..
Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. името и адреса на страната, която я подава;
2. означение на обжалваното решение;
3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на жалбоподателя.
(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.

(3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.
…………………………………………………….

Чл.56 от Конституцията ни дава право на защита, но не ни задължава да бъдем непременно с адвокат.

Advertisements

About Тодор Бойчев

Моята същност са истинските неща от живота, изстраданите!… Моята цел е гражданското общество, правовата държава и върховенството на закона.
Публикувано на Върховенство на закона. Запазване в отметки на връзката.

One Response to Гражданите и адвокатите

  1. Член 284 от ГПК е дискриминационен!
    Ами, ако не мога да си намеря адвокат, на който да му вярвам, или който да следва буквата на закона, а не буквата на събранието на съдиите на Върхония касационен съд/ВКС/ или Върховния административен съд/ВКС/, или, ако буквата на тълкувателното решение ограничава свободите, дадени по конституция, то аз съм угнетен гражданин от една прослойка, независимо, че чл.4 от Конституцията на Република България гарантира моите свободи.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s