Как се прави картел в правосъдието?


https://drive.google.com/open?id=0B-VPu91UJfiOY0Uxd01aMTI5Sjg

Към никой от съдиите, посочени от т.10 до т.27 не съм отправил искане за отвод, с мотив по т.6 на чл.22, ал.1 от ГПК, с изразено основателно съмнение в тяхната безпристрастност по образуваното дело – гражданско дело №471/2016г. на Районен съд Хасково.
Напротив, заобикалянето на т.6 поражда у мен съмнение за картел срещу правото ми на справедлив съдебен процес по чл.6, т.1 от ЕКПЧ.
Те са подали отвод, без да са дали ход на публичен процес, а това е една от петте хипотези в т.1-5 от чл.22, ал.1 от ГПК.
Отводът им с мотив по т.6 е заобикаляне на хипотезите на чл.22, ал.1, т.1-5, което обаче иска да се доказва конфликт на интерес по образуваното дело – гражданско дело №471/2016г. на Районен съд Хасково.
Окръжните съдии от т.1 до т.9 са били небрежни по определенията за отвод, приложени по съответните дела.
Съдиите, подали си отвод от разглеждане на гражданско дело №471/2016г. на Районен съд Хасково са нарушили процедурата за отвод по т.6 на чл.22, ал.1 от ГПК като не са посочили основателен упрек от моя страна към всеки от 18 съдии, посочени от т.10 до т.27, както са показани на изображението.
Отводът им по т.6 е недействителен по чл.4, ал.2 от Конституцията, защото който и да е добросъвестен магистрат гледа този казус е трябвало да обезсили горните 18 определения, основани на хипотезата на т.6 от чл.22, ал.1 от ГПК.
Затова, у мен се поражда мнението, че е налице „картел“ между горните 27 магистрата.
Мен ме пази конституцията и закона и добросъвестния подход на българския магистрат.
Недобросъвестните магистрати нямат шанс!
Няма такова положение в закона, в чл.22 от ГПК, да се отвеждаш сам на основание т.6 от чл.22, ал.1 от ГПК. Това е нонсенс! За мен това е „картел“ от съдии срещу правото ми по чл.6, т.1 от ЕКПЧ.

И, най-важното!
Гражданско дело №471/2016г. на Районен съд Хасково е следвало да се администрира по чл.1, ал.2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, защото органите по чл.20 от ГПК са държавни органи по чл.8 от Конституцията, съответно чл.117 от Конституцията като неразделна част от Районен съд Хасково, Районен съд Димитровград и Районен съд Харманли, предвид чл.76-81 от Закона за съдебната власт.
Искът ми срещу Районен съд Хасково е иск срещу държавен орган, предвид чл.76-81 от Закона за съдебната власт, който е и административен орган съгласно АПК §1. т.1. „Административен орган“ е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон, а такъв е Районен съд Хасково, извършващ административна дейност по образуване и разглеждане на съдебни дела по ГПК и НПК. Освен това Районен съд Хасково е юридическо лице на бюджетна издръжка съгласно чл.65 от Закона за съдебната власт т.е. налице е щат, орган на управление на съда и е разпоредител на бюджетни средства от държавния бюджет.otvod-sydii-grd471HRS2016g

Advertisements

About Тодор Бойчев

Моята същност са истинските неща от живота, изстраданите!… Моята цел е гражданското общество, правовата държава и върховенството на закона.
Публикувано на Върховенство на закона. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s