Беливанов хвърли си оставката. Лъжеш ме!


За какво гласувах за Добри Беливанов. Това е моят резил. Два пъти повече лъжи от Георги Иванов. Георги Иванов имаше воля и характер, макар и той да избледня с дългата си власт. За какво гласувах Добри Беливанов! За нищо! Лъжи, лъжи от неговото управление! Гласувах за лъжите на неговото управление. Той не е моят кмет! Той ме излъга за четвърти път! Той не дава информация за управлението си. Лъжа и измама тече от управлението на кмета. Това не е оправдание, а опит за обяснение на една вулгарна власт, по-лоша от предишния кмет. За четвърти път аз нямам достъп до информация. Това е гнилото управление на Кмета! Не искам такава робска България, в която те лъжат, а уж съм Суверен! Беливанов хвърли си оставката. Лъжеш ме!

Advertisements
Posted in Върховенство на закона, Свят | Вашият коментар

Първата настъпана “мотика” на началник – 18 май 1987 година


Денят беше 18 май 1987 година!
Преди 30 години имаше дневни полети на 1 изтребителна авиационна ескадрила на 21 Изтребителен авиационен полк – Узунджово. Предният ден бях на тежка сватба на съвипусник в гр.Тръстеник. Прибрах се късно, около 2 часа по нощите. Бях се уговорил с началника си да бъда на работа в нормално работно време. Беше един хубав майски ден. Не предполагах, че ще настъпя „мотиката“ на ЗКИАС-а на ескадрилата. След рутинната закуска, прибирайки се в служебното помещение на офицерите от ескадрилата гледам, че сме се успали с моя началник, колега от Плевен от предния випуск. Преоблякох се набързо и се изнесох на старта… Той трябваше да бъде на полети.
Стъпих на стоянката за полети, а облитащият самолет “тичаше” към изпълнителният старт, а аз се изнасях като напикано мушкато, чакащо да го сдъвчи ЗКИАС-а. ))
Та, настъпих “мотиката” на ЗКИАС…
Как стана? Докато се приближавах към моите хора от група АВ си мислех, какво ли е станало? Сержантите на полети, а офицерите, двама лейтенанти са се успали. Не аз, ами, началника ми. Бяхме двама лейтенанти. Пей сърце. Той щур ерген, а аз новоизлюпен лейтенант. Новоизлюпен, ама, сербез лейтенант. Пазех се, да не сторя някоя глупост по устав. Бяха ми ясни правилата в Узунджово, но си дадох дума, да не си отварям устата от първата година… И такааа… Докато се реех със сивото си работно облекло на стоянката за полети се срещнах с Теньо от групата. Каза ми, че се е подписал за контролиращ в контролния лист от журнала за полети. След това по неведомите пътища на съдбата получих нареждане да се явя на ИКП-то… Беше ЗКИАС-а на ескадрилата. После слязохме долу на една пейка и ядох конското… ЗКИАС-ът като махаше, ръкомахаше, а аз мигах на парцали. Не ми даваше възможност, да кажа, че така е било уточнено от моя непосредствен началник. Махаше с ръка и не ми даде възможност, да му обясня.
Не остана време да си кажа причината, защо не съм бил в началото на подготовката на облитащия самолет. После дойде началника ми!… Аз се „качих“ в ескадрилата и започнах работния си ден.
Това беше настъпването на мотиката на началник, като без вина виновен станах, без да бъда изслушен, защо е станало така.
Posted in Свят | Вашият коментар

Реквием за 9 май


А, какво става сега? Ние сме се върнали 73 години назад. Искаме да поправим света, но поправяли се този анонимен свят. Някъде опряли дупе в дупе или сгушени в някой ъгъл разменяме своето его. Лицата ни, обаче се смрачават и усмивките навеждат нос. Вървим към новия свят с наведени глави. Не искаме да признаем света. Не искаме да си покажем лицата. Пребледнели пред новия си господар някои забравят своята самоличност. Забравят своето аз. Ние още спорим, коя е истинската победа? Няма, как да разберем това, освен да се сбием за нова решителност. Коя решителност, обаче? Онази, пред която сме осиротели с откраднат поглед в годините назад или за една нова решителност за една нова човешка потребност… Коя победа, обаче ще надвие в нашите нови страсти? Онази, която се среща със смъртта се изправя за последно дихание.. Или онази, за която е някой платил, за да надвие? Аз избирам онази, която се е раждала, прераждала, за да се извиси отново живот с човешко лице…

Posted in Свят | Вашият коментар

За окупацията на Запада


ТЕЗИ, които след Жан Виденов ни предадоха на тепсия на НАТО, а после на Европейския съюз ги считам за ПРЕДАТЕЛИ. Става за въпрос за онези български политици, които СУСПЕНДИРАХА чл.1, ал.3 от Конституцията и не организираха РЕФЕРЕНДУМ за ЧЛЕНСТВО в НАТО и ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Смея да кажа, че българската политическа класа предаде своя народ на Запада!!! Така Западът окупира България! Политиците суспендираха народния суверенитет, обявен в чл.1 от Конституцията като не подложиха на референдум членството на България в НАТО и ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ! Аз се чувствам предаден от народното представителство и Правителството на Република България, че не организираха референдум за членство в НАТО и ЕС.
За мен това е политически въпрос на тирания.
Чл.1, ал.3 от Конституцията на Република България – “Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. “
Окупацията е в това, че не е правено допитване до народа за членство в НАТО и в Европейския съюз като международни организации. Така е суспендиран народния суверенитет.
Posted in Върховенство на закона, Свят | Вашият коментар

КОШМАРЪТ НА ЕДНА БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА, НАРЕЧЕН СЪДЕБНА СИСТЕМА


 1. Окръжен съд-Плевен

e-mail: os_pleven@abv.bg

 1. Окръжен съд-Видин

e-mail: os.vidin@abv.bg

 1. Районен съд-Белоградчик

e-mail: rsbelog@abv.bg

 1. Районен съд-Левски

e-mail: levski_rs@abv.bg

 1. 5. Прокуратурата на Република България

e-mail: sgp@prb.bg

 1. Софийски апелативен съд

e-mail: appllate.sofia@gmail.com

 1. Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Плевен

e-mail: osin.pl@gdin.bg

 1. Инспекторат към Висшия съдебен съвет

e-mail: ivss@inspectoratvss.bg

 1. Министерство на правосъдието

e-mail: priemna@justice.government.bg

10.Видинска адвокатска колегия

e-mail: office@vdak.lex.bg

 1. Частен съдебен изпълнител – Биляна Богданова

e-mail: office@bbogdanova.com

Копие:

Николай Колев – Босият

e-mail: kolev_bosia@abv.bg

Елка Божинова

e-mail: eli1965.bojinova@gmail.com

Сигнал по ИСКАНЕ съгласно чл.13 от Конвенцията, свързано със СЪОБЩЕНИЕ от 19.12.2016г., връчено на 16.01.2017г., свързано с Разпореждане №521/16.12.2016г. на Районен съд Белоградчик по гражданско дело №748/16г. на Районен съд Белоградчик, подадено от Елка Георгиева Божинова,  с адрес: гр. Белене п.к.: 5930, ул.”Ал.Стамболийски”№22, телефон 0888 295984, e-mail:eli1965.bojinova@gmail.com, страна по гр.д. №388/15г. на РС-Левски

Тодор Георгиев Бойчев, адрес:  гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 11, вх. А, ап. 15, e-mail: todor.boychev1961@gmail.com, мобилен номер 0878766530

Уважаеми Министър на правосъдието,

Уважаеми Съдии и Прокурори,

Уважаеми Адвокати,

Уважаеми Госпожи и Господа,

Възмутен съм от становището на заместник-председателя на Окръжен съд Плевен/ОС-Плевен/ с изх. №414/24.01.2016г., дадено по искане на Елка Божинова от гр.Белене, която ме уведоми по електронна поща.

Становището на съдия Екатерина Панова не отговаря на изискването на закона и на волята на Божинова, изразена за упражняване на правото й на ефикасни правни средства по чл.13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), наричана по-нататък „Конвенцията“.

Становището на Панова не дава отговор по депозираното искане по чл.13 от Конвенцията от Божинова.

Съгласно чл.1 от Конвенцията Република България като високодоговаряща страна – „Βисокодоговарящите страни осигуряват на всяко лице под тяхна юрисдикция  правата  и  свободите,  определени  в  част  I  на  тази Конвенция.“ е поела ангажимент да осигури правата и свободите на човека в т.ч. и правото по чл.13 от Конвенцията, изразено по волята на Божинова като искане по чл.13 от Конвенцията.

Недопустимо е български съдия, каквато е Панова, да суспендира гаранциите, поети от Република България според чл.4, ал.2 от Конституцията, а в тези гаранции влиза поетия ангажимент на Република България по чл.1 от Конвенцията.

 1. Настоящият сигнал подавам:
 2. Срещу съдия Екатерина Панова, суспендирала чл.58 от Конституцията като не е зачела поетите гаранции по чл.4, ал.2 от Конституцията във връзка чл.1 от Конвенцията, свързано с волята на Божинова за упражняване на правото й по чл.13 от Конвенцията като искане по чл.13 от Конвенцията.
 1. Срещу съдия Наташа Панчева, която не е осигурила поискания Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.
 1. Срещу съдия Антон Антов, заради това:

а) че е провеждал съдопроизводствени действия при явна диспропорция по чл.8 от ГПК в полза на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски по делото, като докладчик по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, при положение, че Божинова е била лишена от РС-Левски от информация по Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, за да изгради своята защита.

Правото й на защита по чл.56 от Конституцията на Божинова е неотменимо основно право с непосредсттвено действие съгласно Решение № 3 от 17 май 1994 г. по к. д. № 1/94 г. на Конституционния съд (Обн., ДВ, бр.49 от 17 юни 1994 г.; попр., ДВ, бр.52 от 28 юли 1994 г. ): „Правото на защита е основно, всеобщо, лично право на гражданите. То е средство за защита на други техни нарушени или застрашени права или законни интереси. Член 56 от Конституцията има непосредствено действие.“.

Освен това, същата съгласно Решение № 10 от 6 октомври 1994 г. по к. д. № 4/94 г. на Конституционния съд (Обн., ДВ, бр.87 от 25 октомври 1994 г.): „… По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията (чл. 5, ал. 2) всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси. Решенията на правоприлагащите органи във връзка с прилагането на непосредствено действуващите конституционни норми нямат общозадължителна сила, а пораждат действия само за конкретния случай, като подлежат на предвидения в съответните процесуални закони инстанционен контрол. …. може да се позовава на нормите на Конституцията.

б) че е издал изпълнителен лист на ответника по делото при висящ процес, а именно обжалване на Определение №158/29.07.2016г. по частно гражданско дело №220/2016г. на ОС-Видин пред Софийски апелативен съд.

в) При положение, че е било поискано правото на ефикасни правни средства  по чл.13 от Конвенцията пред РС-Белоградчик, същият не зачита волята на Божинова като искане по чл.13 от Конвенцията.

г) Съществен порок по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик е в това, че Разпореждане №163/25.04.2016г. по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик не е било връчвано на Божинова като страна по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, а съдът е преценявал факти от делото, свързани с разноски.

Този момент е факт за диспропорцията по чл.8 от ГПК в полза на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски – АДВОКАТ ДИМИТЪР КОЦИН.

 1. Срещу съдия Анета Петкова, съдия Диана Маринова и съдия Светла Стоянова, които са издали своя акт, СЛЕД КАТО СА СИ ЗАТВОРИЛИ ОЧИТЕ при явното незачитане на правата на Божинова по чл.8 от ГПК ОТ СЪДИЯ АНТОВ, поискани от същата пред РС-Левски, да получи Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски:

а) че са провеждани съдопроизводствени действия при явна диспропорция по чл.8 от ГПК в полза на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, съответно по делото – по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, при положение, че Божинова е била лишена от РС-Левски от информация по Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, за да изгради своята защита.

б) При положение, че е било поискано правото на ефикасни правни средства  по чл.13 от Конвенцията на 05.12.2016г. пред ОС-Видин.

Съдия Анета Петкова не е уважила искането на Божинова, да й се укажат неясноти във връченото съобщение, което същата е поискала  от съда по частно гражданско дело №220/2016г. на ОС-Видин. С разпореждане от 16 ноември 2016г. не са уважени искането й за разяснение на неясни текстове с нечетлив текст.

На 05.12.2016 година е било изпратено искане от Божинова по чл.13 от Конвенцията пред ОС-Видин.

 1. Срещу съдия Даниела Костова – председател на Комисия по професионална етика към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която погазва нормите на Етичния кодекс на българските магистрати, свързани преди всичко с положената клетва на съдиите по чл.155 от Закона за съдебната власт и с дисциплинарната им отговорност по чл.307, ал.2, т.3 от Закона за съдебната власт.

Същата е проявила бездействие с изх. №94-00-017/2016 от дата: 28.07.2016г..

Бих отишъл много на далеч за съдия Костова, но същата бърка нравствените постъпки на съдиите с тяхната независимост, изразена в чл.117, ал.2 от Конституцията.

Нейното бездействие е в това, че е проявила нехайство за етичните постъпки на съдиите съгласно посочените съдебни актове. Но тук не става дума за недоволство от съдебни актове, а за недоволство от не етични съдии.

Аз съм недоволен от не етичните съдии по-горе, за които съдия Костова си е затваряла очите.

 1. Срещу Адвокат Димитър Иванов Коцин, личен номер: 1300014237 и неговия защитник – Адвокат Ненчо Иванов Пенев, личен номер: 1900014637, които като положили клетва по чл.9 от Закона за адвокатурата са били задължени от етична гледна точка, да не искат издаването на изпълнителен лист, най-малко по две причини:

а) И двамата са знаели, че Божинова е била лишена от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

б) И двамата не са проверили , че има висящ процес към днешна дата: 27.01.2017г., видно от приложената справка по ч.гр.д. №220/2016г на ОС-Видин от сайта на Висшия съдебен съвет.

Ако хонорарът е първична потребност за един адвокат, то къде е етиката, която е фундамента на справедливостта в българското право и гаранциите на личността, поети от Република България  по чл.4, ал.2 от Конституцията?

 1. Срещу Частен съдебен изпълнител Биляна Иванова БогдановаРег. №856 по Регистъра на камарата на Частните съдебни изпълнители.

Съгласно чл.13, ал.3 от Закона за частните съдебни изпънители/ЗЧСИ/ – „Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!“. са поставени етични рамки в дейността на ЧСИ Богданова, като същата ги е поела с подписване на клетвен лист.

Упрекът ми е в това, че ЧСИ Биляна Богданова е поела задължение да спазва Конституцията и законите на страната съгласно чл.13, ал.3 от ЗЧСИ, а това ще рече, че същата е погазила чл.4, ал.2 от Конституцията, след като образувала изпълнително производство, без да е отчела, че Божинова е била лишена от справедлив процес, опорочен от горните магистрати, които са потъпкали състезателното начало по чл.8 от ГПК, в стремежа си да не се защити нейното лично достойнство и материален интерес като кредитор на Адвокат Димитър Коцин от 250 евра, тъй като парите са дадени от Елка Божинова, но нейният процес за справедливост е бил осуетен. Обективирано лишаването от състезателно начало е в лишаването от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

Все пак, дейността на ЧСИ Богданова като професионална дейност е част от юрисдикцията на Република България, където се гарантират правата и личното достойнство на личността на Елка Божинова от гр.Белене съгласно чл.4, ал.2 от Конституцията.

Независимо от всичко, клетвата е онази мярка, която задължава съответния субект, в случая ЧСИ Богданова спрямо личността като част от професионалната му дейност. Клетвата е гаранция срещу произволни действия, несъобразени със закона.

 1. Божинова е поискала отвод от съдия Наташа Панчева и съдия Антон Антов по т.6 от чл.22, ал.1 от ГПК.

Но Панчева и Антов не са изпълнили разпоредбите на чл.22, ал.1, т.6 и чл.22, ал.2 като не са посочили, защо все пак остават като такива т.е. докладчици по делата.

Правосъдието, осъществявано по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, а след това по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик е било осъществявано в полза на Адвокат Димитър Коцин като ответник по исковата молба по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, като дори  не се знае въобще дали е подавал отговор на исковата молба?

Недопустимо е, съдебната власт по горепосочените дела, да функционира в разрез с чл.117, ал.1-2 от Конституцията като за мен гореописаният случай е очевидно наличие на „картел“ между магистратите по иска на Божинова по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

Съдебната власт по горните дела не е защитила законния интерес на Божинова, да си получи обратно парите от 250 евра, дадени на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, след като не е бил консумиран адвокатски труд от адвокат Димитър Коцин. То същият е бил задължен да върне парите, които е приел.

Горното показва същността на съдебната власт, която е готова да смачка всеки, дръзнал да се защита по начин, без адвокатска защита, която не е задължителна по чл.56 от Конституцията.

Адвокатурата като корпорация на правото е заинтересована преди всичко за своя материален интерес,  а аз като български гражданин съм заинтересован за правата на Елка Божинова и нейното достойнство по чл.4, ал.2 от Конституцията, след като същата ми се е доверила, предвид чл.58 от конституцията.

Над всичко, обаче е чл.4, ал.2 от Конституцията, който е бил погазен от горепосочените лица, свързано с правата и с достойнството на личността на Елка Божинова от гр.Белене.

Уважаеми Министър на правосъдието,

Уважаеми Съдии и Прокурори,

Уважаеми Адвокати,

Уважаеми Госпожи и Господа,

 1. Поради горното, съгласно чл.58 от Конституцията се застъпвам за Божинова, след като съм задължен да зачитам нейните права, за което съм информиран от Божинова, като моля:
 2. Да се уважи правото на Елка Божинова по чл.13 от Конвенцията, инициирано пред Окръжен съд Плевен съгласно изх. №414/24.01.2016г. по описа на ОС-Плевен;
 1. Да се предприемат действия за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо горепосочените лица по съответните закони, посочени в раздел I., т.1-8.
 1. Моля, ЧСИ Биляна Богданова, да не предприема изпълнителни действия срещу Божинова, предвид чл.4, ал.2 от Конституцията, във връзка с чл.13, ал.3 от ЗЧСИ, докато не се убеди, че е било погазено правото на Елка Божинова по чл.8 от ГПК и е била осуетена нейната равнопоставеност в процеса по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, като е била лишена от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-ЛевскиПЪРВИЯТ СЪЩЕСТВЕН ПОРОК, както и това, че Божинова е била лишена от състезателното начало по чл.8 от ГПК, предвид Разпореждане №163/25.04.2016г. по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, което не е било връчено на същата. А, това е ВТОРИЯТ СЪЩЕСТВЕН ПОРОК след лишаването на Божинова от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

27.01.2017г.

подпис:/електронен подпис/Тодор Бойчев

Posted in Върховенство на закона | Вашият коментар

Гурбетчийството като предателство


Днес е Велики Четвъртък! Денят, в който Юда е предал Исус! Днес се развълнувах за гурбетчийство като политическо действие, а не като социална необходимост. Гурбетчийство и уседналост! Уседналост и гурбетчийство! Двете страни на предателството към Родината,а не към държавата след 10 ноември. Гурбетът като политическо десидентство! По-скоро бягство от Родината. Гурбетът вече стана политическа позиция, а неговата същност е преди всичко социална. Гурбетът не може да трае с години, а е с близък хоризонт. Въпросът е докога? Гурбетът е вече политически въпрос, защото една голяма част от българите си живуркат под чужда власт, а родината им изнемогва. Признавам само политическите емигранти, а всички, които са уседнали вън от своята родина си е чисто предателство, защото е мината границата на благоприличието. Що за народ е този, който си преизбира политическия грабител?! Политически грабител е този, който обещава, а после лъже. Примерът с Бай Х@й!

Posted in Свят | Вашият коментар

Кодекс чести русского офицера. Составлен в 1804 году, актуален навсегда.


 1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.
 2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
 3. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
 4. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
 5. Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой.
 6. Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
 7. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
 8. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
 9. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед. Что часто бывает на улицах и в общественных местах.
 10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое…
 11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, остается за тобой.
 12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
 13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.
 14. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком.
 15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку, перестает быть тайной.
 16. Будь всегда начеку и не распускайся.
 17. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.
 18. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды.
 19. Разговаривая, избегай жестикуляции и не повышай голос.
 20. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со всеми, принято подать руку и ему, конечно, в том случае, если этого нельзя избежать. Не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не подает повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает.
 21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.
 22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты.
 23. Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчиненные не боялись тебя, а уважали.
 24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.
 25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
 26. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
Posted in Върховенство на закона | Вашият коментар